18.01.07

 

Produkcija Plus
Televideo

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 1. 2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb Produkcija Plus, storitveno podjetje, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, in Televideo, d.o.o., Mala vas 23 b, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Do koncentracije bo prišlo s pridobitvijo 100 % poslovnega deleža v družbi Televideo s strani družbe Produkcija Plus.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje oglasnega časa v televizijskih programih Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.


<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava