14.12.06

 

NKBM
Infond ID 1

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 14. 12. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: NKBM), in Infond ID 1, investicijska družba d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: Infond ID 1), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža Infond ID 1 s strani NKBM na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic Infond ID 1, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava