07.12.06

 

TGP Advisors
Baxter Healthcare Corporation

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 7. 12. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija podjetij TGP Advisors IV, Inc., in TGP Advisors V, Inc., 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth TX 76102, Združene države Amerike (v nadaljevanju: TGP Advisors), ter Baxter Healthcare Corporation, Transfusion Therapies, Rt 120 and Wilson Road, Round Lake, IL 60073, Združene države Amerike, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega premoženja poslovnega oddelka družbe Baxter Healthcare Corporation, oddelka Transfusion Therapies, s strani družb TGP Advisors na podlagi pogodbe o nakupu premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava