Datum objave: 15. 12. 2020

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 25. 11. 2020 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.    Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij ALFI PE d.o.o., SIS, k.d., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, BABY CENTER, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana, PIKAPOKA d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj, in APOLLO d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., in 8. točke izreka te odločbe.

2.    Za potrebe korektivnega ukrepa je v njem uporabljene pojme treba interpretirati na sledeči način:
a)    »Priglasitelj« pomeni sklad ALFI PE d.o.o., specialni investicijski sklad k.d. s sedežem v Ljubljani.
b)    »Tarča« pomeni podjetje Baby Center, d.o.o., Ljubljana skupaj z odvisnim podjetjem Ariel, d.o.o., Ljubljana, podjetje Apollo d.o.o. s sedežem na Ptuju in podjetje Pikapoka d.o.o. s sedežem na Ptuju.
c)    »Veleprodajni podjetji« pomeni podjetje Ariel, d.o.o., Ljubljana in podjetje Apollo d.o.o. s sedežem na Ptuju.
d)    »Maloprodajni podjetji« pomeni podjetje Baby Center, d.o.o., Ljubljana in podjetje Pikapoka d.o.o. s sedežem na Ptuju.
e)    »Kupec« pomeni trgovec na drobno s sedežem v Republiki Sloveniji.
f)    »Izdelki« pomeni otroške vozičke, otroške avtosedeže, stolčke za hranjenje ter otroške ležalnike in otroške gugalnike.
g)    »Dan učinkovanja« pomeni dan, ki nastopi tri mesece od izdaje odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence, ki vključuje korektivne ukrepe.
h)    »Obdobje trajanja korektivnih ukrepov« pomeni obdobje kot je določeno v točki 6.b) izreka te odločbe.
i)    »Obdobje poročanja« pomeni obdobje kot je določeno v točki 7.  izreka te odločbe.

3.    Priglasitelj in Tarča se zavezujeta, da se bosta Veleprodajni podjetji odzvali na vsa razumna povpraševanja vsakega zainteresiranega Kupca na območju Republike Slovenije za nakup Izdelkov s ponudbo poštenih, primernih in nediskriminatornih komercialnih pogojev. Ti pogoji bodo nediskriminatorni v primerjavi s komercialnimi pogoji, ki so za nakup Izdelkov v veljavi med Veleprodajnima podjetjema in Maloprodajnima podjetjema, tako z vidika cene kot kvalitete izdelkov. Veleprodajni podjetji smeta utemeljeno deloma oziroma v celoti zavrniti povpraševanje Kupca samo v primeru, v kolikor Kupcu iz objektivnih razlogov ne moreta dobaviti želenih količin Izdelkov (kot na primer iz razloga, ker tudi Veleprodajnima podjetjema njun dobavitelj ne more dobaviti želenih izdelkov).

4.    Veleprodajni podjetji morata pri odgovoru Kupcu upoštevati naslednje roke in zahteve:
a)    Rok za odgovor na povpraševanje Kupca glede nakupa Izdelkov je največ 8 delovnih dni od oddaje popolnega povpraševanja z vsemi potrebnimi podatki za pripravo ponudbe. V primeru, da je za pripravo odgovora potrebno izvesti dodatne aktivnosti, pa je rok za odgovor na povpraševanje 15 delovnih dni od oddaje popolnega povpraševanja z vsemi potrebnimi podatki za pripravo ponudbe. Izjemoma se rok za odgovor na povpraševanje dodatno podaljša, če ponudbe iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti v navedenih rokih (kot na primer iz razloga, ker tudi Veleprodajnima podjetjema njun dobavitelj ne posreduje pravočasno ponudbe z vsemi potrebnimi podatki).
b)    V primeru zavrnitve povpraševanja morata Veleprodajni podjetji z razlogi za zavrnitev seznaniti Kupca tako, da je že na podlagi odgovora na povpraševanje jasno in nedvoumno razviden razlog za zavrnitev.

5.    Priglasitelj in Tarča se zavezujeta, da Veleprodajni podjetji ne bosta prekinili ali odpovedali pogodbe sklenjene s Kupcem za nakup Izdelkov brez podlage v pogodbi ali predpisih. V kolikor pogodba s kupcem za nakup Izdelkov preneha iz kakršnegakoli razloga, za morebitno novo povpraševanje Kupca velja točka 3. izreka te odločbe.

6.    Priglasitelj in Tarča se zavezujeta:
a)    da bosta Veleprodajni podjetji na Dan učinkovanja izpolnjevali obveznosti, navedene v točkah 3., 4. in 5.  izreka te odločbe;
b)    da bosta Veleprodajni podjetji izpolnjevali obveznosti, navedene v točkah 3., 4. in 5. izreka te odločbe, neprekinjeno v obdobju 5 let od Dneva učinkovanja.

7.    Priglasitelj se zavezuje, da bo vsakih 12 mesecev od Dneva učinkovanja skozi vse Obdobje trajanja korektivnih ukrepov Javni agenciji RS za varstvo konkurence predložil poročilo, ki bo za zadnje 12-mesečno Obdobje poročanja zajemalo:
a)    v kolikor ne pride do sklenitve pogodbe, seznam vseh prejetih povpraševanj Kupcev glede nakupa Izdelkov in odgovorov Veleprodajnih podjetij na povpraševanja, (i) skupaj s komercialnimi pogoji posredovanimi v odgovorih, ki bodo pošteni, primerni in nediskriminatorni, kot to nalaga točka 3. izreka te odločbe, oziroma (ii) skupaj z obrazložitvijo objektivnih razlogov, zaradi katerih je bilo povpraševanje deloma ali v celoti zavrnjeno, kot to izhaja iz točke 3. izreka te odločbe;
b)    seznam vseh s Kupci sklenjenih pogodb v kakršnikoli obliki za nakup Izdelkov, skupaj s komercialnimi pogoji, vsebovanimi v pogodbah, ki bodo pošteni, primerni in nediskriminatorni kot to nalaga točka 3. izreka te odločbe;
c)    popis vseh prekinjenih ali odpovedanih pogodb s Kupci za nakup Izdelkov, skupaj z navedbo podlage za prekinitev ali odpoved pogodbe, iz katere bo razvidno, da pogodbe nista odpovedali Veleprodajni podjetji brez podlage v pogodbi ali predpisih;
d)    višino najnižje, najvišje in povprečne marže, katero sta Veleprodajni podjetji dosegli pri prodaji otroških vozičkov, otroških avtosedežev ter otroškega pohištva in opreme Kupcem ter Maloprodajnima družbama.

8.    Priglasitelj se zaveže podatke iz te točke 7. izreka te odločbe Javni agenciji RS za varstvo konkurence predložiti najkasneje v 30 dneh po poteku vsakega 12-mesečnega Obdobja poročanja.

9.    Med postopkom niso nastali posebni stroški.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava