22.11.06

 

Vektor
Petin
Skupina Viator & Vektor

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Vektor, družba za upravljanje, d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana (v nadaljevanju: Vektor), Petin, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Zaloška cesta 165, Ljubljana (v nadaljevanju: Petin), in Skupina Viator & Vektor, družba za upravljanje podjetij, d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana (v nadaljevanju: Skupina Viator & Vektor), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Skupina Viator & Vektor s strani družb Petin in Vektor na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava