21.11.06

 

Banca Intesa
SPIMI

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 21. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Banca Intesa S.p.A., Piazza Polo Ferrari 10, 20121 Milano, Italija (v nadaljevanju: Banca Intesa), in Sanpaolo IMI S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino, Italija (v nadaljevanju: SPIMI), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla na podlagi združitve predhodno dveh neodvisnih družb. Na podlagi te transakcije bo banka SPIMI pripojena k družbi Banca Intesa in bo prenehala obstajati kot pravna oseba. Kot posledica pripojitve bo prišlo do spremembe nadzora v smislu tretjega odstavka 11. člena ZPOmK v Banki Koper d.d., ki je v 66,207 % lasti SPIMI. Pridobitev oziroma sprememba nadzora podjetja skladno z drugim odstavkom 11. člena ZPOmK pomeni koncentracijo podjetij.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da ob upoštevanju stanja konkurence na trgih bančno-finančnih storitev v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava