17.11.06

 

Telemach
KRS Rotovž

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija družb UPC Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), in Kabelsko razdelilni sistem Rotovž, d.d., Cankarjeva 6, Maribor (v nadaljevanju: KRS Rotovž), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija je nastala s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Telemach v družbi KRS Rotovž, s čimer  bo družba Telemach pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo KRS Rotovž.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu dostopa do kabelsko komunikacijskega omrežja, trgu prenosa radijskih in televizijskih signalov preko kabelskega omrežja in trgu storitev dostopa do interneta preko kabelskega omrežja na območju Republike Slovenije, je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava