Datum objave: 21. 1. 2020

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 30. 12. 2019 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1. Podjetja:
- SUROVINA, družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (prej: Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor; v nadaljevanju: Surovina), ki deluje na ponudbeni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji,
- DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče (prej: DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.; v nadaljevanju: Dinos), ki deluje na ponudbeni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji
- SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: Salomon), ki deluje na ponudbeni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji, in
- RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: Recikel), ki deluje na ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in na povpraševalni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji,
so sklenila sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med državami članicami, saj so navedena podjetja omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo ter si medsebojno delila trg, tako da so vsaj od 23. 2. 2017 dalje medsebojno delila trg organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in se izogibala konkurenčnemu tekmovanju na tem trgu ter so se v ta namen dogovorila o prenehanju izvajanja storitev na trgu izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji za konkurenta, podjetje INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, (v nadaljevanju: Interseroh), ki deluje na ponudbeni strani na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in pri podjetjih Surovina, Dinos in Salomon v velikem delu povprašuje po storitvi ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji, prav tako so v ta namen zahtevala od ostalih podjetij dejavnih na trgu izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji, da prenehajo sodelovati s podjetjem Interseroh, in ga tako izrinjala s tega trga ter so si podjetja Surovina, Dinos in Recikel delila njegove stranke na trgu organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji,

s čimer so kršila prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena PDEU, in sicer:
- podjetja Surovina, Salomon in Recikel najmanj od 23. 2. 2017 do dne izdaje te odločbe,
- podjetje Dinos pa najmanj od 23. 2. 2017 do 18. 4. 2018.

2. Podjetja, navedena v 1. točki izreka te odločbe, morajo, če tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

3. O stroških bo odločeno s posebnim sklepom.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava