16.11.06

 

KD Holding
Deželna banka Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 16. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb KD Holding, finančna družba, d.d., Celovška 206, Ljubljana, in Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža Deželne banke Slovenije d.d. s strani družbe KD Holding, finančna družba, d.d. na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava