Datum objave: 27. 10. 2006

 

DDD Koper
ZZV Maribor

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je v zadevi ugotavljanja prepovedanega omejevalnega sporazuma, ki ga je po uradni dolžnosti uvedel proti DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ter proti Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, izdal odločbo z naslednjim izrekom:

  1. DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor, sta kršila 5. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence s tem, ko sta se v obdobju od leta 2000 do 2005 ob vsakem javnem razpisu Zavoda RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: ZRSBR) v postopkih oddaje javnega naročila za izvedbo ukrepov za zaščito blaga dogovorila, da bosta na javnih razpisih nastopala le skupno - na način, da bo eden oddal ponudbo, drugi pa bo njegov podizvajalec in svoje ponudbe na razpis ne bo oddal. Na ta način sta dosegla, da si na razpisih nista konkurirala, čeprav sta bila sposobna oddati ponudbo na razpis neodvisno drug od drugega, omejila konkurenco na trgu izvajanja ukrepov zaščite blaga (storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije) in si v tem obdobju razdelila javna naročila za izvedbo zaščite blaga, ki jih je razpisal ZRSBR. Cilj navedenega sporazuma je bil delitev trga.
  2. Sporazum iz prve točke izreka je prepovedan in ničen.
  3. DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o. Koper, in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor, sta dolžna prenehati s protipravnim ravnanjem iz prve točke izreka ob nadaljnjih razpisih ZRSBR.
  4. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava