26.10.06

 

Pekarna Blatnik
Mlinotest

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 26. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Pekarna Blatnik, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje, in Mlinotest, živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Pekarna Blatnik d.o.o. je priglasila koncentracijo zaradi nameravane pridobitve večinskega lastniškega deleža družbe Mlinotest d.d. na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava