Datum objave: 30. 1. 2019

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 17. 12. 2018 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 


I.

O D L O Č B A

1. Podjetja:
- Šola vožnje ALFA-B d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto,
- TURIZEM, PREVOZI, AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH s.p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica,
- SELKO D.M.T.R., poslovno svetovanje, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Bukošek 2, 8250 Brežice,
- TRGOVINA IN PIZZERIJA ''PETRIŠIČ'' – BOGDAN PETRIŠIČ s.p., Dednja vas 1, 8255 Pišece,
- POSAVC storitve, trgovina in posredovanje d.o.o., Levstikova ulica 2A, 8250 Brežice,
so se vsaj od dne 1. 5. 2018 do dne izdaje te odločbe sporazumevala oziroma usklajeno ravnala pri določanju cene za uro vožnje praktičnega usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja vozil kategorije A, A1, A2, AM ter B na območju Izpitnega centra Krško-Brežice (v nadaljevanju: IC Krško) tako, da so istočasno oziroma v krajšem časovnem obdobju, in sicer med dnem 1. 5. 2018 in dnem 25. 5. 2018, določila enake oziroma podobne cene za uro vožnje praktičnega usposabljanja za prej navedene kategorije, kar predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije ter s tem kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.


2. Podjetja, navedena v točki 1 izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.


3. Med postopkom niso nastali posebni stroški.


4. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.


in


II.


S K L E P


1. Postopek opr. št. 3062-7/2018 se v delu, ki se nanaša na podjetje INTI PRAH, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Žadovinek 36, 8273 Leskovec, pri Krškem, ustavi.


2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.


3. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava