13.10.06

 

Istrabenz Gorenje Energetski sistemi

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 13. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji, ki je nastala s pridobitvijo skupnega nadzora v družbi Istrabenz Gorenje Energetski sistemi, energetske storitve, d.o.o., Tumova ulica 5, Nova Gorica, s strani družb Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje, in Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

V obravnavani transakciji gre za spremembo iz izključnega nadzora v skupni nadzor nad družbo Istrabenz Gorenje Energetski sistemi, energetske storitve, d.o.o., ki se ukvarja z energetskimi storitvami, in s tem koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ne prihaja do  prekrivanja dejavnosti družb, udeleženih v koncentraciji, ne prihaja niti do vertikalnih povezav, zato ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava