Datum objave: 1. 8. 2018

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 29. 3. 2018 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Podjetja
- Alpetour, Potovalna agencija d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj,
- AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica,
- INTEGRAL BREBUS avtobusni promet, delavnice in turizem Brežice d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice,
- IZLETNIK CELJE d.o.o. Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje,
so skupaj z družbami:
- ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper – Capodistria,
- ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor, in
- VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, družba za prevoz potnikov, d.d., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je bila iz sodnega registra izbrisana dne 12. 7. 2011 zaradi pripojitve k prevzemni družbi VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.d., sedaj ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o.,
kršila 6. člen ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena PDEU (prej 81. člen PES), ki prepovedujeta sporazume in usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj je razdeliti javni razpis med ponudniki, s tem, ko so se pred oddajo ponudb za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe medkrajevni javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na javnem razpisu DRSC, številka JN 1952/2010, objavljenem dne 12. 3. 2010 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, v času od 5. 3. 2010 do 31. 5. 2010 na sestankih na sedežu družbe Viator & Vektor na Dolenjski cesti v Ljubljani in z dopisovanjem po elektronski pošti dogovorila o tem, kdo izmed njih petih bo na posameznem koncesijskem območju oddal ponudbo kot koncesionar (nosilec koncesijskega območja), ki bo ostalim udeležencem sestankov, ki so pred razpisom na posameznih koncesijskih območjih izvajali gospodarsko javno službo medkrajevni linijski prevoz potnikov, ponudil izvajanje linij v obsegu in vsebini najmanj, kot so to izvajali pred razpisom, s čimer so odpravila medsebojne konkurenčne pritiske, pri tem pa se pred oddajo ponudbe nobeno od podjetij ni javno distanciralo od usklajevanega dogovora na način, ki bi vzpostavil negotovost med ponudniki na javnem razpisu, niti tega ni storilo vse do razveljavitve razpisa 2. 7. 2010. Navedeno predstavlja omejevalni sporazum med podjetji, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije in s tem na znatnem delu notranjega trga EU, ki je trajal od 5. 3. 2010 do 2. 7. 2010, s čimer bi bila lahko prizadeta trgovina med državami članicami.

 

2. Podjetja, navedena v točki 1 izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava