27.09.06

 

Pfizer Consumer Health Products Company
Glaxo Group Limited

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 27. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, Velika Britanija, in Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Velika Britanija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla z nakupom dela premoženja družbe Glaxo s strani družbe Pfizer na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava