Datum objave: 18. 12. 2017

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska  58, 1000 Ljubljana (Agencija) je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 dne 30. 11. 2017 izdala odločbo ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 z naslednjim izrekom:

 

1.  Podjetji:

- FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, vsaj od 29. 1. 2008 do 14. 10. 2013, in

- GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, vsaj od 18. 2. 2009 do 14. 10. 2013 (od 18. 2. 2009 do 14. 10. 2013 družba GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o., vsaj od 27. 5. 2009 do 14. 10. 2013 pa je za kršitev solidarno odgovorna družba FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.),

sta se vsako v navedenem obdobju pri prodaji zdravil za uporabo v humani medicini na debelo javnim lekarniškim zavodom v Republiki Sloveniji dogovarjali oziroma usklajeno ravnali s podjetjema KEMOFARMACIJA veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, in SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, glede
- določanja cen zdravil za uporabo v humani medicini na debelo,
- delitve trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini javnim lekarniškim zavodom in
- oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov,
kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije ter s tem kršitev 6. člena ZPOmK-1.

 

2.  V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

 

3.  Izrek se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava