19.09.06

 

Actavis Group Hf
Pliva

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 19. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Actavis Group Hf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandija, in Pliva d.d., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, Hrvaška, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področja farmacevtske industrije naj bi nastala s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Actavis nad družbo Pliva, s predlagano pridobitvijo delnic na podlagi prevzemne ponudbe po hrvaškem zakonu o prevzemih.

 

Urad je ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence, ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava