14.09.06

 

OBI
OBI trgovine

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 14. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija podjetij OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Tivolska 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, in OBI trgovine - pred izvedbo koncentracije dela podjetja MG Market d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področja trgovine na drobno s proizvodi "sam svoj mojster" naj bi nastala z izločitvijo štirih OBI trgovin kot dela dejavnosti družbe MG Market iz te družbe in z njihovim prenosom na družbo OBI d.o.o., ki bo z obravnavano transakcijo nad OBI trgovinami pridobila odločilni vpliv. Po izvedeni koncentraciji bo OBI skupina v Sloveniji namesto preko franšize poslovala preko svoje povezane družbe OBI d.o.o.

 

Urad je ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence, ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava