14.09.06

 

DZS Mediji
Dnevnik

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 14. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena transakcija pridobitve večinskega kapitalskega deleža v družbi Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana, s strani družbe DZS Mediji, upravljanje holdingov, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

V priglašeni transakciji gre za prenos večinskega lastniškega deleža v družbi Dnevnik d.d. z družbe DZS d.d. na hčerinsko družbo DZS Mediji d.o.o., ki je v 100 % lasti družbe DZS d.d.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da gre v primeru obravnavane transakcije za prenos večinskega lastništva znotraj skupine družb, ki tvorijo zaokroženo ekonomsko celoto, zaradi česar priglašena transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava