Datum objave: 8. 6. 2015

 

GH Holding d.d.

SGP Pomgrad d.d.

Tames d.o.o.

Begrad d.d.

Kolektor Koling d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Podjetja

 

a. GH HOLDING d.d. (GH HOLDING storitvena družba d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana), vsaj od 4. 6. 2013 do izdaje te odločbe,

b. TAMES d.o.o. (TAMES podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj), vsaj od 4. 6. 2013 do izdaje te odločbe,

c. BEGRAD d.d. (BEGRAD D.D. gradbeništvo, trgovina, inženiring - v stečaju, Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo Mesto), vsaj od 11. 9. 2013 do izdaje te odločbe,

 

so se vsako v navedenem obdobju sporazumela in dogovorjeno oddala ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta Mreža urgentnih centrov«, in sicer za sklop gradbenih, obrtniških in inštalacijskih (GOI) del, ter sodelovala pri izvajanju predmeta javnega naročila, s čimer so posredno ali neposredno določala prodajno ceno v predmetnem postopku javnega naročila, kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije ter s tem kršitev 6. člena ZPOmK-1.

 

2. Podjetja, navedena v točki 1 izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3. Postopek se v delu, ki se nanaša na podjetji

a. SGP POMGRAD d.d. (SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota),

b. KOLEKTOR KOLING d.o.o. (KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija),

ustavi. 

 

4. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava