Datum objave: 22. 5. 2015

 

DZS

Mladinska knjiga Trgovina

Extra Lux

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1, izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Podjetja:

-        DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, vsaj od 5. 6. 2007 do 26. 11. 2012,

-        EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, vsaj od 5. 6. 2007 do 25. 11. 2012, in

-        MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, vsaj od 5. 6. 2007 do 26. 11. 2012,

 

so se vsako v navedenem obdobju pri prodaji pisarniškega materiala državnim organom in drugim organom javne uprave Republike Slovenije dogovarjala oziroma usklajeno ravnala glede:

-         delitve javnih naročil in oddaje prikrojenih ponudb

-         določanja prodajnih cen ter drugih poslovnih pogojev za dobavo pisarniškega materiala,

 

s čimer so izključila medsebojno konkurenco, kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije ter s tem kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

 

2.     O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

3.     Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava