06.09.06

 

Istrabenz Marina Invest

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter na podlagi skupne priglasitve družb Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, in Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, v zadevi ustanovitve družbe Istrabenz Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, dne 6. 9. 2006 izdal odločbo, kot sledi iz izreka:

 

Priglašena ustanovitev družbe Istrabenz Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, ni podrejena določbam ZPOmK.

  

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava