Datum objave: 9. 1. 2015

 

Elektro Celje d.d.

Elektro Gorenjska d.d.

Gorenjske elektrarne d.o.o.

MHE – ELPRO d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 23. 12. 2014 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence pridobitvi skupne kontrole podjetij ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, in ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, nad podjetjem GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, kateremu se bo hkrati pripojilo podjetje MHE - ELPRO, podjetje za proizvodnjo in trženje električne energije, d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava