01.09.06

 

Adriatica.net
Kompas

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 1. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Adriatica.net, turistična agencija, d.o.o., Vojkova cesta 4, Ljubljana, in Kompas, turistično podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Kompas s strani družbe Adriatica.net na podlagi posamičnih pogodb o prodaji in nakupu delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

  

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava