Objavljeno 28.5.2014

 

United Media Limited (prej Adria Media Limited)

United Media Distribution S.R.L. (prej Iko Balkan S.r.l.)

 

V zadevi priglašene koncentracije podjetij United Media Limited, Poseidonos street 1, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper in United Media Distribution S.R.L., 1-5 G-ral David Praporgescu 1-5 Etaj 5 Apt. 12, Bukarešta, Romunija, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, se začne postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Na podlagi podatkov, ki jih je pridobila Agencija in javno objavljenih podatkov, je zaradi vertikalnega povezovanja podjetij, ki so sama oz. preko povezanih podjetij prisotna na trgih nakupa ekskluzivnih pravic za televizijske prenose športnih vsebin, predvajanja in produkcije športnih televizijskih vsebin in prenosa televizijskih vsebin do gledalcev, predvsem na nacionalnem trgu storitev prenosa športnih televizijskih vsebin, izkazan resen sum, da bi koncentracija lahko bistveno omejevala učinkovito konkurenco na ozemlju Republike Slovenije, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja na vertikalno povezanih trgih.

 

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava