28.08.06

 

Siemens Medical Solutions
Diagnostic Products Corporation

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 8. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija družb Siemens Medical Solutions USA, Inc., 1230 Shorebird Way, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju: Siemens Medical), in Diagnostic Products Corporation, 5210 Pacific Concourse Drive, Los Angeles, California 90045, ZDA (v nadaljevanju: DPC), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija je nastala s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Siemens Medical v družbi DPC, s čimer je družba Siemens Medical pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo DPC.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu diagnostike »in vitro« ter »in vivo« na območju Republike Slovenije, je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava