Datum objave: 10. 2. 2014

 

RING  International Holding AG

HELIOS d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 6. 2. 2014 na podlagi 12. In 12.o člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US: U-I-40/12-31 in 63/13-ZS-K) sprejela naslednjo odločbo:

 

1.   Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetja Ring International Holding AG, Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Dunaj, Avstrija, in podjetja Helios sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

2.   Izrek odločbe se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

 

3.   Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava