Javna agencija RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 dne 25. 10. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

 1. Podjetje TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), je v časovnem obdobju najmanj od 01. 12. 2002 do 05. 09. 2005 zlorabljalo prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja na ozemlju Republike Slovenije s tem,

da je operaterjem – internetnim ponudnikom pogojevalo priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN priključka s strani končnih uporabnikov, čeprav ga ti niso potrebovali in to tehnično ni bilo nujno, saj so obstajale rešitve, s katerimi bi se lahko tej vezavi izognilo, ampak je z njimi odlašalo, ter tako v škodo potrošnikov omejevalo tehnični napredek in pogojevalo sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb,

s čimer je kršilo 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 - odl. US in 63/13-ZS-K).

 

2. V postopku presoje kršitve, navedene v 1. točki izreka, se odmerijo stroški postopka kot stroški za izvedenca za opravljeno storitev v višini 991,44 EUR. Navedeni stroški bremenijo stranko, podjetje Telekom Slovenije.

Podjetje Telekom Slovenije mora Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana plačati stroške postopka v višini 991,44 EUR v roku 15 dni od pravnomočnosti te odločbe na račun št. 011008450174336, sklic 11-16608-7120087.

 

3. Izrek se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava