Datum objave: 23.10.2013

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU dne 14. 10. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.  Podjetja

-      Kemofarmacija (družba KEMOFARMACIJA veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana) vsaj od 10. 12. 2007 do izdaje te odločbe,

-      Salus (družba SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana) vsaj od 10. 12. 2007 do izdaje te odločbe,

-      Farmadent (družba FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor) vsaj od 29. 1. 2008 do izdaje te odločbe in

-      Gopharm vsaj od 18. 2. 2009 do izdaje te odločbe (od 18. 2. 2009 do izdaje te odločbe družba GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, vsaj od 27. 5. 2009 do izdaje te odločbe pa je za kršitev solidarno odgovorna družba FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor)

so se vsako v navedenem obdobju pri prodaji zdravil za uporabo v humani medicini na debelo javnim lekarniškim zavodom v Republiki Sloveniji dogovarjala oziroma usklajeno ravnala glede

-       določanja cen zdravil za uporabo v humani medicini na debelo,

-       delitve trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini javnim lekarniškim zavodom in

-       oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov,

kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije oziroma na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, ter s tem kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

2.  Podjetja, navedena v točki 1. izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3.  O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

4.  Izrek se objavi na spletni strani Agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava