Datum objave: 10. 10. 2013

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 30. 09. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Podjetja

-         ALPETOUR – potovalna agencija d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o. (skrajšana firma: AVRIGO, d.o.o.), Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL BREBUS avtobusni promet, delavnice in turizem Brežice d.o.o. (skrajšana firma: INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.), Cesta Svobode 11, 8250 Brežice, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje (skrajšana firma IZLETNIK CELJE d.d.), Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL STOJNA Avtobusni promet, d.o.o. (skrajšana firma. INTEGRAL STOJNA Kočevje, d.o.o.), Reška cesta 1, 1330 Kočevje, od dne 9. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         KORATUR avtobusni promet in turizem d.d. (skrajšana firma KORATUR d.d.), Perzonali 48, 2391 Prevalje, od dne 9. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. (skrajšana firma: KAM-BUS, d.d.), Perovo 30, 1241 Kamnik, od dne 27. 5. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL – AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o. (skrajšana firma: Integral – Zagorje, d.o.o.), Cesta zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi, od dne 14. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, družba za prevoz potnikov, d.d. (skrajšana firma: VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA d.d.), Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, od dne 14. 12. 2009 do dne 12. 7. 2011,

-         ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. (skrajšana firma: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.), Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper – Capodistria, od dne 14. 12. 2009 do dne 26. 6. 2013,

-         ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. (skrajšana firma: ARRIVA ŠTAJERSKA d.d.), Meljska cesta 97, 2000 Maribor, od dne 14. 12. 2009 do dne 26. 6. 2013,

 

so kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, ko so se dogovarjala in usklajeno ravnala pri nastopanju in oblikovanju ter oddaji ponudb za javno naročilo Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DRSC), številka JN 1952/2010 z dne 12.3.2010, objavljeno na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, ter s tem, ko so si razdelila trg storitev linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na notranjem trgu.

 

2. Podjetja, navedena v točki 1 izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

4. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

 

Navedeni izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava