Datum objave: 06.05.2013

 

Produkcija Plus d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena PES, sedaj 102. člena PDEU, izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.    Podjetje Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva ulica 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PRO PLUS), je od 1. 1. 2003 dalje zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu televizijskega oglaševanja na ozemlju Republike Slovenije (in na notranjem trgu) tako, da je od oglaševalcev, ki oglašujejo v televizijskih programih, zahtevalo ekskluzivnost (100 % delež oglaševanja) oziroma jih vezalo nase s ponujanjem pogojnih popustov za zvestobo, s čimer jih je odvračalo od oglaševanja pri konkurentih podjetja PRO PLUS in tako izrinjalo konkurente s trga oziroma omejevalo njihov dostop do trga in rast na trgu, s čimer je kršilo 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) in od 1. 5. 2004 dalje tudi 82. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 7/04), sedaj 102. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47).

 

2.    Podjetje PRO PLUS mora z dnem vročitve te odločbe prenehati s kršitvijo, navedeno v prvi točki izreka te odločbe.

 

3.  O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

4.  Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

 

 

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava