Datum objave: 04.03.2013

 

EMBAKOM d.o.o.  

KOMTEKS d.o.o.

SNAGA d.o.o.

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

KOCEROD d.o.o.

KOMUNALA d.d.

KOSTAK d.d.

SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 21. 2. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Priglašena koncentracija, ki bo nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja EMBAKOM d.o.o. s strani podjetij KOMTEKS, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, d.o.o., Loka 119, 4290 Tržič, SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica,  KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovškova 2A, 8270 Krško, SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje in KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

2.     Izrek odločbe se na podlagi 22. člena ZPOmK-1 objavi na spletni strani Agencije.

 

3.     Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava