Datum objave: 08. 10. 2012

 

Zdravniška zbornica Slovenije

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena PES, sedaj 101. člena PDEU, dne 26.9.2012 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), je kršila 6. člen ZPOmK-1 in od 1.5.2004 dalje tudi 81. člen PES, sedaj 101. člen PDEU, s tem, ko je na 24. redni seji skupščine Zbornice z dne 22.4.1995 in z dne 10.6.1995 sprejela Pravilnik o zdravniški tarifi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/95, in Pravilnik o nadzoru upoštevanja zdravniške tarife, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/95, ki sta veljala v obdobju od 23.9.1995 do 30.5.2012 in s katerima je določila način vrednotenja in obračunavanja zdravniških ter zobozdravniških storitev, navedenih v Pravilniku o zdravniški tarifi (v nadaljevanju: zdravniških in zobozdravniških storitev), način nadzora zdravniške tarife in ukrepe ob ugotovitvi neupoštevanja zdravniške tarife, s čimer je Zbornica določala cene oziroma druge pogoje poslovanja na trgu opravljanja zdravniških in zobozdravniških storitev, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na skupnem trgu.

 

2. Zbornica je dolžna:

- v roku 30 (trideset) dni od prejema te odločbe obvestiti vse svoje člane o dejstvu, da so določbe pravilnikov, navedenih v prvi točki izreka te odločbe, prepovedane in nične in da ne veljajo več;

- v roku 6 (šest) mesecev od prejema te odločbe ustrezno spremeniti določbe internih aktov Zbornice, ki se kakorkoli nanašajo na kršitev, opisano v prvi točki izreka te odločbe;

- v roku 8 (osem) dni po izteku roka za izpolnitev posameznega ukrepa, navedenega v prejšnjih dveh alinejah te točke izreka te odločbe, obvestiti Urad o izpolnitvi posameznega ukrepa in o tem predložiti Uradu ustrezen dokaz.

 

3. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

 

4. Izrek se objavi na spletni strani Urada.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava