Datum objave: 08. 10. 2012

 

SODO d.o.o.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1, dne 9. 8. 2012 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Podjetje SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Minarikova 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: SODO d.o.o.) je v času od 1.1.2008 do 1.4.2010 zlorabljalo svoj prevladujoč položaj na trgu upravljanja z distribucijskim omrežjem električne energije s tem, da je prekomerno prevzeto jalovo električno energijo (v nadaljevanju: PPJEE) v obdobju od 1.1.2008 do 1.1.2009 zaračunavalo zgolj proizvajalcem električne energije (v nadaljevanju: proizvajalci), priključenim na elektrodistribucijsko omrežje v lasti podjetja Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana (v nadaljevanju ELJ d.d.), v obdobju od 1.1.2009 do 1.1.2010 zgolj proizvajalcem priključenim na elektrodistribucijski omrežji v lasti podjetij ELJ d.d. in Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 (v nadaljevanju: EGO d.d.), in v obdobju od 1.1.2010 do 1.4.2010 zgolj proizvajalcem, priključenim na elektrodistribucijska omrežja v lasti podjetij EGO d.d., ELJ d.d., Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (v nadaljevanju: ECE d.d.) in Elektro Maribor Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: EMB d.d.), ter s tem slednje proizvajalce v navedenih časovnih obdobjih z uporabo neenakih pogojev za primerljive posle postavljalo v konkurenčno slabši položaj glede na ostale proizvajalce, priključene na elektrodistribucijsko omrežje s katerim upravlja podjetje SODO d.o.o., katerim v teh obdobjih PPJEE ni bila zaračunavana.

 

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

 

3. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava