Datum objave: 08. 5. 2012 

 

SCT, SCT Holding, Primorje, Primorje Holding, Kraški zidar, CM Celje, CPL, CPM, CGP, GIZ Gradis, GSG, Pomgrad, Strabag, Alpine, CPK, CPP, Cestno podjetje Kranj, Gorenjska gradbena družba, Vegrad

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena PES, sedaj 101. člena PDEU, dne 23. 3. 2012 izdal delno odločbo z naslednjim izrekom:

1. Podjetja

-       SCT vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010 (od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010 družba SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d.d., - v stečaju, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, vsaj od 28. 9. 2005 do 10. 3. 2010 pa je za kršitev solidarno odgovorna družba SCT Holding, družba za upravljanje in vodenje projektov, d.o.o., Štihova ulica 26, 1000 Ljubljana),

-       PA vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010 (od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010 družba PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina d.d., vsaj od 22. 1. 2008 do 10. 3. 2010 pa je za kršitev solidarno odgovorna družba PRIMORJE HOLDING d.d., Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina),

-       KZ (družba Kraški zidar d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo, Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana) vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010,

-       CMC (družba CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje) vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010,

-       CPL (družba CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana) vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010,

-       CPM (družba CESTNO PODJETJE MARIBOR družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., v stečaju, Ob Dravi 6, 2000 Maribor) vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010,

-       CGP (družba CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto) vsaj od 1. 1. 2000 do 10. 3. 2010,

-       GIZ Gradis (GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GRADBENO INDUSTRIJSKIH PODJETIJ GRADIS - v likvidaciji, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana) vsaj od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006,

-       GSG (družba GRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana) vsaj od 1. 1. 2007 do 10. 3. 2010,

-       Pomgrad (družba SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota) vsaj od 19. 5. 2006 do 10. 3. 2010,

-       Strabag (STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau Republika Avstrija STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana) vsaj od 6. 7. 2004 do 10. 3. 2010,

-       Alpine (ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje) vsaj od 22. 1. 2008 do 10. 3. 2010,

-       CPK (družba CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper) vsaj od 28. 1. 2008 do 10. 3. 2010,

-       CPP (družba CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj) vsaj od 17. 10. 2005 do 10. 3. 2010,

-       CPKr vsaj od 7. 10. 2009 do 10. 3. 2010 (solidarno družbi Cestno podjetje Kranj družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o., Podbrezje 263, 4202 Naklo, in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj (prej: družba Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj) in

-       Vegrad (družba VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje) vsaj od 19. 5. 2006 do 10. 3. 2010

 

so se vsako v navedenem obdobju pri gradnji in obnovi avtocest, hitrih cest, navezovalnih cest in drugih objektov nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji dogovarjala oziroma usklajeno ravnala glede delitve projektov gradnje in obnove avtocest, hitrih cest, navezovalnih cest in drugih objektov nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, in si pred oddajo ponudb izmenjevala informacije glede ponudbenih cen, kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije, in s tem kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in od 1. 5. 2004 dalje tudi 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (sedaj 101. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije).

 

2. Podjetja, navedena v točki 1. izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3. O stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom.

 

4. Izrek se objavi na spletni strani Urada.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava