Datum objave: 20.04.2012

  

HSE d.o.o.

Elektro Gorenjska d.d.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 11.4.2012 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11in 87/11; v nadaljevanju: ZPOmK-1) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni transakciji pridobitve skupne kontrole podjetij Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, in Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, nad podjetjem Elektro Gorenjska Prodaja, prodaja elektrike, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava