Datum objave: 26.03.2012

  

Salamon d.o.o.

Dolenjski list d.o.o.

Radio glas Ljubljane d.o.o. 

Delo revije d.d. (blagovne znamke)

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 16.3.2012 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008, 40/2009, 26/2011 in 87/2011; v nadaljevanju: ZPOmK-1) izdal odločbo z naslednjim izrekom: 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni transakciji pridobitve kontrole podjetij Salomon, d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje, Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica, 8000 Novo mesto, in Radio glas Ljubljana d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, nad blagovnimi znamki podjetja Delo Revije d.d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava