Datum objave: 12. 3. 2012

 

Telekom Slovenije d.d.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 13.2.2012 izdal odločbo z naslednjima izrekom:

 

1. Podjetje Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (prej podjetje Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana), je kršilo 9. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/2011 in 87/2011) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur.l. C 115, z dne 9. maja 2008, prej 82. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur.l. RS, št. 7/04)), s tem, da je od novembra 2008 do julija 2010 z namenom okrepitve ali ohranitve svoje tržne moči na pomembnem delu maloprodajnega trga mobilnih telekomunikacijskih storitev ponujalo maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, saj so bili prirastni prihodki tega paketa nižji od prirastnih stroškov, ki jih je imelo podjetje Telekom Slovenije d.d. s povprečnim naročnikom oziroma ki bi jih imel enako učinkovit konkurent, zaradi česar je obstajala verjetnost izrinjanja konkurentov s trga, s čimer je zlorabilo prevladujoč položaj na maloprodajnem trgu mobilnih telekomunikacijskih storitev.

 

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

 

3. Izvleček odločbe se objavi na spletni strani Urada.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava