Datum objave: 08.12.2011

 

Instalacija d.o.o.

Petrol d.d.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 05.12.2011, na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11; v nadaljevanju: ZPOmK-1), izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetij Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, in Instalacija, skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov d.o.o., Sermin 10/a, 6000 Koper, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

2.     Izrek odločbe se v skladu s petim odstavkom 22. člena ZPOmK-1 objavi na spletni strani Urada.

 

3.   Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava