Datum objave: 07.10.2011

 

Delo revije d.d.

KBM leasing d.o.o.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 23.9.2011 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008 in 40/2009, v nadaljevanju: ZPOmK-1) izdal odločbo z naslednjim izrekom: 

 

Priglašena transakcija pridobitve blagovnih znamk podjetja Delo revije d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s strani podjetja KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava