Datum objave: 13. 12. 2010

 

Samsung electronics Austria GmbH

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 20.08.2010 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Urad sprejema zaveze, ki jih je Uradu predlagalo podjetje SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Wien/Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: SAMSUNG AUSTRIA). S sprejemom zavez se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitve določb 6. člena ZPOmK-1 in člena 101 PDEU, ker naj bi navedeno podjetje in podjetja DAST d.o.o., Ziherlova ulica 10, 1000 Ljubljana, Boris Tepeh s.p., Ptujska cesta 186/A, 2000 Maribor, TEVES d.o.o., Črnova 35/C, 3320 Velenje, Marko Plankar s.p., Pod Trško goro 44, 8000 Novo mesto, Trgovina in servis elektro elektronika, Bojan Franca s.p., Dolinska cesta 1b, 6000 Koper, Servis RTV aparatov Branko Meglič s.p., Mošnje 9a, 4240 Radovljica, TRATNJEK d.o.o., Noršinska 28, 9000 Murska Sobota in Majcen Marjan s.p., Prešernova 3, 8290 Sevnica, sklenila omejevalni sporazum, na podlagi katerega naj bi zavračala brezplačne servisne storitve izdelkov znamke SAMSUNG v garancijskem roku, ki jih je na slovenski trg distribuiralo podjetje INTRADE d.o.o., Zagrebška cesta 28, 2000 Maribor.

 

2. Podjetje SAMSUNG AUSTRIA se zavezuje, kot sledi:

2.1. Podjetje Samsung Austria se zavezuje zagotavljati brezplačne servisne storitve za vse Samsungove izdelke, ne glede na to, kdo jih je distribuiral na trg Evropske unije, pod pogojem, da izdelki izpolnjujejo pogoje iz Samsungove evropske garancijske sheme, tj. da oseba, ki zahteva garancijske storitve, predloži pravilno izpolnjen originalen Samsungov EU garancijski list in račun izdan ob nakupu izdelka znamke Samsung.

2.2. Podjetje Samsung Austria se zavezuje, da bo seznanilo Urad pred vsako spremembo Samsungove evropske garancijske sheme, ki bi na kakršenkoli način vplivala na opravljanje brezplačnih servisnih storitev v Republiki Sloveniji, takoj, ko je obveščena o taki spremembi.

2.3. Da bi se zagotovilo izpolnjevanje zgoraj predlaganih zavez se podjetje Samsung Austria nadalje zavezuje, da bo priskrbelo pisne izjave, podpisane s strani vseh njenih pooblaščenih servisnih centrov v Sloveniji, v katerih se bodo slednji zavezali, da bodo izvajali brezplačne servisne storitve pod pogoji, kot so določeni v točki 2.1. zgoraj in da bo Uradu poslalo kopije predmetnih izjav v roku treh mesecev od dneva vročitve predmetne odločbe.

 

3. Podjetje Samsung se zavezuje v roku 30 dni od prejema te odločbe vzpostaviti takšno stanje, kot izhaja iz izreka te odločbe.

 

4. Šteje se, da podjetje Samsung Austria ne izpolnjuje zavez, če:
- ne zagotovi brezplačnih servisnih storitev za vse Samsungove izdelke, ne glede na to, kdo jih je distribuiral na trg Evropske unije, pod pogojem, da izdelki izpolnjujejo pogoje iz Samsungove evropske garancijske sheme,
- ne seznani Urada pred vsako spremembo Samsungove evropske garancijske sheme, ki bi na kakršenkoli način vplivala na opravljanje brezplačnih servisnih storitev v Republiki Sloveniji, takoj, ko je obveščena o taki spremembi,
- ne priskrbi pisne izjave, podpisane s strani vseh njenih pooblaščenih servisnih centrov v Sloveniji, v katerih se bodo slednji zavezali, da bodo izvajali brezplačne servisne storitve pod pogojem določenem v prvi alineji in da bo Uradu poslala kopije predmetnih izjav v roku treh mesecev od  dneva sprejetja teh zavez.

 

5. Podjetje Samsung Austria mora najkasneje do dne 31.08. v tekočem letu Uradu posredovati Poročilo o izvajanju teh zavez za preteklo koledarsko leto (v nadaljevanju: poročilo), pri čemer mora poročilo vsebovati:
- število opravljenih servisnih storitev za izdelke znamke Samsung, ki jih predložijo potrošniki z namenom uveljavljanja garancijske storitve v garancijskem roku na območju Republike Slovenije;
- naziv distributerja, ki je distribuiral zgoraj navedene izdelke znamke Samsung na trg, v kolikor je to mogoče; v primeru, da to ni mogoče, je potrebno navesti razlog, zakaj;
- morebitno število zavrnjenih izdelkov znamke Samsung, ki so bili predloženi servisnemu centru zaradi uveljavljanja pravic v garancijskem roku iz naslova Samsungove evropske garancije in vzrok zavrnitve servisne storitve, če je bilo podjetje Samsung Austria obveščeno o takšni zavrnitvi in vzroku zanjo.

 

6. V primeru, da po oceni Urada poročilo ne bo popolno, je podjetje Samsung Austria poročilo dolžno dopolniti na vsako zahtevo Urada v roku in obsegu, ki bo določen v vsakokratnem zahtevku.

 

7. Zaveze se sprejemajo za obdobje treh let od dneva, ko stranka prejme odločbo.

 

8. Urad lahko na predlog ali po uradni dolžnosti razveljavi to odločbo in nadaljuje postopek, če se bistveno spremenijo dejanske okoliščine, na katerih temelji ta odločba, če stranke ne izpolnjujejo zavez ali če temelji ta odločba na nepopolnih, nepravilnih ali zavajajočih podatkih, ki so jih posredovale stranke.

 

9. Izrek pravnomočne odločbe se objavi na spletni strani Urada.

 

Vsaka stranka krije svoje stroške.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava