09.06.06

Zvon Dva Holding

MK Založba

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 9. 6. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Zvon Dva Holding, finančna družba, d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, in Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe MK Založba s strani družbe Zvon Dva Holding na podlagi nakupa vrednostnih papirjev v postopku javne ponudbe za odkup delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava