Datum objave: 04.01.2011

 

Igem d.o.o.

Pup d.d. 


Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 14.12.2010 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008 in 40/2009, v nadaljevanju: ZPOmK-1) izdal odločbo z naslednjim izrekom: 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetij IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing d.o.o., Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, in PUP Podjetje za urejanje prostora, d.d., Koroška cesta 40A, 3320 Velenje, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava