Datum objave: 10.08.2010

 

KD Kapital

Žičnice Vogel

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008 in 40/2009; ZPOmK-1), ter ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/2006, ZUP-UPB2, Ur. l. RS št. 126/2007, ZUP-E, Ur.l RS št. 65/2008, ZUP-F; v nadaljevanju:ZUP) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Priglašena transakcija pridobitve večinskega kapitalskega deleža v podjetju Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero, s strani podjetja KD Kapital, finančna družba d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava