Datum objave: 15.07.2010

 

KS Naložbe

Kalantia limited


Urad RS za varstvo konkurence je dne 08.06.2010 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS št. 36/2008 in 40/2009), ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS št. 24/2006 in nasl.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:


Priglašena transakcija pridobitve večinskega kapitalskega deleža v družbi KS Naložbe, finančne naložbe, d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, s strani družbe Kalantia Limited, Arch. Makariou III, 146, Alpha House, 4th Floor, P.C. 3021, Limasol, Ciper, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava