23.05.06

Schefenacker

Alfred Engelmann Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je 23. 5. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašena koncentracija družb Schefenacker AG, Alfred-Schefenacker-Strasse 1, D-71409 Schwaikheim, Nemčija, in Alfred Engelmann Holding GmbH, Am Krähenberg 3, D-30900 Wedemark, Nemčija, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področja avtomobilske industrije naj bi nastala s kombiniranim nakupom deležev in sredstev družb skupine Engelmann s strani družbe Schefenacker AG, na podlagi katerega naj bi Schefenacker prevzel operativne posle družb skupine Engelmann in s tem nad temi podjetji oziroma njihovimi deli pridobil odločilni vpliv.

 

Urad je ugotovil, da obravnavana transakcija sicer predstavlja koncentracijo v smislu določb ZPOmK, vendar glede na to, da prevzeto in z njim povezana podjetja na območju Republike Slovenije nimajo nikakršnih aktivnosti, s koncentracijo ne prihaja do strukturnih sprememb na relevantnem trgu, zato koncentracija ni podrejena določilom ZPOmK. Nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na območju Republike Slovenije, v takšnih primerih po ugotovitvah Urada ne obstaja. Urad je zato v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava