Datum objave: 26.03.2010

 

Klektor Group

Etra 33

 
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 18.3.2010 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UR L RS, št. 36/2008 in 40/2009; ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, UR L RS, št. 24/2006 in nadalj. sprem.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:


Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, in ETRA 33 Energetski transformatorji d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana Črnuče, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava