Datum objave: 13.10.2009

 

MSIN

EGP

Primož Trubar

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 11.09.2009 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS št. 36/2008 in 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008) sprejel naslednjo odločbo:

 

Priglašena koncentracija podjetij MSIN, podjetje za svetovanje in investiranje, d.o.o., Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana, EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka in Primož Trubar, založništvo, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava