Datum objave: 12.10.2009

 

SGP Pomgrad

Franz Oberndorfer Gesellschaft GmbH

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana je dne 7.10.2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 in 40/2009), ter ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007 in 65/2008)  sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad priglašeni koncentraciji družb, ki bo nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja OBERNDORFER POMGRAD HOLDING d.o.o., s strani podjetij Splošno gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota in Franz Oberndorfer Gesellschaft GmbH, Lambacher Straβe 14, 4623 Gunskirchen, Avstrija, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava