11.05.06

Henkel

Imperial Chemical Industries

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 11. 5. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, in Imperial Chemical Industries Österreich GmbH, Handelskai 94-96, A-1206 Wien, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla z nakupom poslovnega programa Cimsec družbe Imperial Chemical Industries s strani družbe Henkel na podlagi pogodbe o nakupu premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava